Video

ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG (Video số 10)

.
.
.
Chúng tôi xin khép lại phần giới thiệu Video Họp mặt Đông Giang tại
Hải ngoại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013) với chủ đề ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG bằng Video số10.
 

Nhân NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11, chúng tôi xin kính chúc Quí Thầy Cô được mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc..
VIDEO 10

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged
Video

ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG (Video số 9)

.
.
Nhân NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11, trang Đông Giang – Hoàng Hoa Thám xin được lần lượt giới thiệu Video Họp mặt Đông Giang tại Hải ngoại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013).
  .
  VIDEO 9

 

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG (Video số 7)

.
.

Nhân NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11, trang Đông Giang – Hoàng Hoa Thám xin được lần lượt giới thiệu Video Họp mặt Đông Giang tại Hải ngoại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013).
 
. VIDEO 7

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG (Video số 6)

.
.
Nhân NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11, trang Đông Giang – Hoàng Hoa Thám xin được lần lượt giới thiệu Video Họp mặt Đông Giang tại Hải ngoại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013).
. VIDEO 6

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG (Video số 5)

.
.
Nhân NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11, trang Đông Giang – Hoàng Hoa Thám xin được lần lượt giới thiệu Video Họp mặt Đông Giang tại Hải ngoại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013).

VIDEO 5

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG (Video số 4)

.
.
Nhân NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11, trang Đông Giang – Hoàng Hoa Thám xin được lần lượt giới thiệu Video Họp mặt Đông Giang tại Hải ngoại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013).

VIDEO 4

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged

ƠN THẦY – NGHĨA BẠN – TÌNH TRƯỜNG (Video số 3)

.
.
Nhân NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11, trang Đông Giang – Hoàng Hoa Thám xin được lần lượt giới thiệu Video Họp mặt Đông Giang tại Hải ngoại kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013).

VIDEO 3 

By Đông Giang-Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng Tagged