TỰ TRÀO TUỔI 63

..
.
Sáu mươi ba tuổi tính còn vui
Lịch sử bản thân ngẫm lại: cười…
Quản trị mấy kỳ rồi cũng nghỉ
Hội đồng hai khóa cũng xin lui
Ruộng vườn nhà cửa giao tay vợ
Thơ nhạc văn từ mặc sức tôi
Chỉ tiếc đào hoa mình chẳng số
Vui buồn chồng vợ xẻ chia thôi.

Trần Thanh Hưng – K8

GỞI BẠN HX

.
.

Biết ai qua bạn nhắn đôi lời
Mùa vụ cập kề chẳng phải chơi.
Lúa má dăm ang tranh thủ gặt
Ruộng vườn mấy mảnh gắng đua bơi.
Đã mang lấy nghiệp đành cam khổ
Phải gắng lo tròn đặng thảnh thơi.
Đồng,Thuận không xa mà cách biệt
Cảm nhau tâm sự một đôi lời.

Trần Thanh Hưng – K8 

LÒNG MẸ

.
.
Chiều nay trời đổ mưa dông.
Con ngồi bên cửa ngóng trông mẹ về
Mẹ ơi mưa đổ tứ bề.
Mưa từ lòng mẹ mưa về lòng con.
Chí bền lòng mẹ sắc son
Quanh năm vất vả cho con đủ đầy
Con còn nhỏ dại thơ ngây
Mẹ còn khổ cực biết ngày nào thôi
Con đau lòng mẹ bồi hồi
Ngược xuôi mẹ chạy kiếm người thuốc thang.
Con đi lòng mẹ bàng hoàng
Đêm đêm không ngủ mơ màng nhớ con
Xa con lòng mẹ mỏi mòn
Chiều chiều tựa cửa ngóng trông con về.
Mẹ ơi ơn mẹ ai bì
Sánh cùng trời biển con ghi đáp đền.

TRẦN THANH HƯNG K8 (Mạnh thu 78)