Nhạc ĐỖ XUÂN KHẨN

.
.
VỀ MUỘN   Hợp ca Đông Giang
TỰ HÀO ĐÔNG GIANG   Hợp ca Đông Giang
TIẾC THU   Ca sĩ Tố My
VÌ KHÔNG DÁM NÓI   Hồng Biển
KHÚC HÁT YÊU THƯƠNG   Hợp ca Đông Giang
NHỚ
VÌ ĐÂU   Hồng Biển
XUÂN TUYỆT VỜI   Mai Anh
CHO NGÀY GẶP LẠI   Hợp ca Đông Giang